Kto może przeprowadzać audit?

audit

Jednym z obowiązkowych wymagań normy ISO 9001  zawartych w punkcie 8.2.2. normy jest przeprowadzanie okresowych auditów wewnętrznych. Norma ISO 9001 punkt 8.2.2: „Organizacja powinna przeprowadzać audity wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu w celu określenia, czy system zarządzania jakością: a)    jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (patrz 7.1), z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej oraz z wymaganiami systemu …

Kontynuuj czytanie

„Korekcja” czy „Działanie korygujące”

działania korygujące

Jeśli wykryto niezgodność (tj. niespełnione zostało przyjęte wymaganie), to trzeba podjąć jakieś działania. Jakie? Mamy do wyboru: 1) korekcję 2) działanie korygujące Często różnice między tymi terminami tj: korekcja – działanie korygujące, nie są zrozumiałe. Spróbujmy sobie przybliżyć te pojęcia. KOREKCJA Korekcja to wszystkie działania, jakie podejmiemy w celu wyeliminowania WYKRYTEJ niezgodności. Korekcja zajmuje się …

Kontynuuj czytanie

  • RSS