Kto może przeprowadzać audit?

audit

Jednym z obowiązkowych wymagań normy ISO 9001  zawartych w punkcie 8.2.2. normy jest przeprowadzanie okresowych auditów wewnętrznych. Norma ISO 9001 punkt 8.2.2: „Organizacja powinna przeprowadzać audity wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu w celu określenia, czy system zarządzania jakością: a)    jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (patrz 7.1), z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej oraz z wymaganiami systemu …

Kontynuuj czytanie

„Korekcja” czy „Działanie korygujące”

działania korygujące

Jeśli wykryto niezgodność (tj. niespełnione zostało przyjęte wymaganie), to trzeba podjąć jakieś działania. Jakie? Mamy do wyboru: 1) korekcję 2) działanie korygujące Często różnice między tymi terminami tj: korekcja – działanie korygujące, nie są zrozumiałe. Spróbujmy sobie przybliżyć te pojęcia. KOREKCJA Korekcja to wszystkie działania, jakie podejmiemy w celu wyeliminowania WYKRYTEJ niezgodności. Korekcja zajmuje się …

Kontynuuj czytanie

Polityka jakości

polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI – to „korona” dokumentacji każdego systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. Określenie, zakomunikowanie i realizowanie Polityki jakości jest konieczne, aby móc powiedzieć: „stosujemy w naszej firmie ISO”. Polityka jakości – to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością oraz pożądaną swoją pozycję w odniesieniu do klientów i konkurencji. …

Kontynuuj czytanie

System zarządzania jakością

system zarządzania jakością

Tytuł normy ISO 9001  brzmi: „SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYMAGANIA” Nie brzmi: „zapewnienie jakości” albo „parametry jakościowe” albo „jak uzyskać wysokiej jakości wyroby”…. Cóż to więc jest ten: „system zarządzania jakością„? Rozłóżmy (korzystając z pomocy normy terminologicznej ISO 9000) na czynniki pierwsze te trójczłonowe pojęcie: SYSTEM – to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, których suma …

Kontynuuj czytanie

Normy – oznaczenia

PN EN ISO 9001

Co to jest norma? ISO oraz CEN – organizacje powołane do ujednolicania różnego typu rozwiązań – publikują swoje normy. Norma – to reguła, sposób postępowania. Ten sposób postępowania może być (w zależności od przyjętego systemu prawnego) obowiązkowy lub dobrowolny.  Normy wydawane przez ISO – są dobrowolne, nie ma przymusu prawnego ich stosowania. Trochę inaczej jest …

Kontynuuj czytanie

Co to jest ISO?

ISO_logo

Jeśli Blog o systemach ISO – to wypada zacząć od wyjaśnienia: co to jest te tajemnicze  „ISO”? ISO – to po prostu nazwa Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej – tj. International Organization for Standardyzation. Organizacja ISO powstała w 1946 roku, choć właściwą działalność rozpoczęła w 1947 i jest agendą ONZ. Na początek 2009 roku skupia w swoim …

Kontynuuj czytanie

  • RSS