«

»

„Korekcja” czy „Działanie korygujące”

Jeśli wykryto niezgodność (tj. niespełnione zostało przyjęte wymaganie), to trzeba podjąć jakieś działania.

Jakie?

Mamy do wyboru:
1) korekcję
2) działanie korygujące

Często różnice między tymi terminami tj: korekcja – działanie korygujące, nie są zrozumiałe.

Spróbujmy sobie przybliżyć te pojęcia.

KOREKCJA

Korekcja to wszystkie działania, jakie podejmiemy w celu wyeliminowania WYKRYTEJ niezgodności.

Korekcja zajmuje się tylko i wyłącznie tymi konkretnymi, wykrytymi i ujawnionymi przypadkami. Nie odpowiada na pytanie: „dlaczego tak się stało?”, a odpowiada na pytanie „co zrobić z tym konkretnym ujawnionym przypadkiem?”

Jaką korekcję możemy podjąć? Norma terminologiczna ISO 9000 podaje kilka przykładów takich działań.

Otóż niezgodny wyrób możemy poddać następującym typom korekcji:
przeróbce
przeklasyfikowaniu
naprawie
zlikwidowaniu

Przeróbka – to wszystkie działania mające skutkować osiągnięciem planowanych, pierwotnych wymagań postawionych przed wykrytym wyrobem niezgodnym.

Przykład: szafa miała zejść z linii produkcyjnej w kolorze niebieskim, a została pomalowana na żółto. Przemalowanie jej na niebiesko (powrót do uzyskania pierwotnego zamierzonego koloru tj. wymagania) – to jest właśnie przeróbka.

Przeklasyfikowanie – to zmiana pierwotnej zamierzonej klasy wyrobu niezgodnego, tak aby spełniał nowe (zazwyczaj niższe) wymagania nowej klasy (już po podjęciu decyzji o przeklasyfikowaniu).

Przykład: szafy są produkowane w 2 gatunkach: gatunek 1 – wysoka gładkość powierzchni oraz gatunek 2 – niska gładkość powierzchni. Wykryta niezgodność wobec jednej z szaf z gatunku 1 (zaniżona gładkość powierzchni) spowodowała, że została ona przeklasyfikowana do gatunku 2 (którego wymagania spełnia).

Naprawa – obejmuje działania naprawcze podjęte w stosunku do uprzednio zgodnego wyrobu, w celu przywrócenia go do stanu używalności. Naprawa zazwyczaj dotyczy wyrobu wcześniej już zgodnego i używanego.

Przykład: w szafie złamała się poprzeczka na wieszaki. Wymiana poprzeczki (naprawa) przywróci naszą szafę do stanu pierwotnej używalności.

Likwidacja – tu sprawa jest raczej oczywista….
Oczywistym przykładem likwidacji np. szafy będzie jej zniszczenie lub recykling.

DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Działania korygujące – to działania podjęte w celu wyeliminowania PRZYCZYNY wykrytej niezgodności (lub jakiejś innej niepożądanej sytuacji).

Korekcja usuwa TYLKO skutki niezgodności – działanie korygujące zajmuje się jej PRZYCZYNĄ.

Zajęcie się PRZYCZYNĄ zapobiega PONOWNEMU wystąpieniu tej samej niezgodności w przyszłości.
Sama „korekcja” – tego nie zapewnia: usuwa tylko skutek, nie przyczyny.

Choć w praktyce te dwa działania przebiegają równolegle: rozwiązujemy problem z konkretnym niezgodnym wyrobem („korekcja”) i jednocześnie działamy, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu tej samej niezgodności w innych przypadkach („działanie korygujące”).

Będziemy chcieli: i wytrzeć rozlane mleko – jak i zapobiec, aby ono się nie rozlewało w przyszłości.

Dobrą konkluzją działań korygujących będzie polskie przysłowie: „Mądry Polak po szkodzie”. Jedna szkoda już wystąpiła – teraz nie wolno dopuścić, aby wydarzyła się ta sama jeszcze raz.

Podsumowując:

1) korekcja – to wszystko to, co zrobiliśmy aby DANĄ, KONKRETNĄ wykrytą niezgodność usunąć: przerobić, naprawić, przeklasyfikować, zezłomować itp.

2) działanie korygujące – zajmuje się usunięciem PRZYCZYNY niezgodności, która wystąpiła i zapobieżeniem jej wystąpienia w przyszłości.

Oczywiście formalne definicje tych pojęć znajdziesz w ISO 9000.

Podobało się? Podziel się ze znajomymi:
  • services sprite
  • services sprite
  • sledzik
  • gadu gadulive

O autorze

Robert Rakowiec

Audytor wiodący systemów zarządzania: jakością, środowiskowego i bhp. Przeprowadził liczne audyty certyfikacyjne oraz w nadzorze z ramienia jednej z wiodących jednostek certyfikacyjnych na rynku polskim. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością. Wdrożył wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485,PN-N-18001 w kilkunastu organizacjach; w tym w firmach produkcyjnych, usługowych oraz urzędach administracji publicznej. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Current ye@r *

  • RSS