«

»

Kto może przeprowadzać audit?

Jednym z obowiązkowych wymagań normy ISO 9001  zawartych w punkcie 8.2.2. normy jest przeprowadzanie okresowych auditów wewnętrznych.

Norma ISO 9001 punkt 8.2.2:

„Organizacja powinna przeprowadzać audity wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasu w celu określenia, czy system zarządzania jakością:
a)    jest zgodny z zaplanowanymi ustaleniami (patrz 7.1), z wymaganiami niniejszej normy międzynarodowej oraz z wymaganiami systemu zarządzania jakością ustanowionymi przez organizację, i
b)    jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.
Program auditu należy zaplanować biorąc pod uwagę status i ważność procesów oraz auditowanych obszarów, jak też wyniki wcześniejszych auditów. Należy określić kryteria auditu, jego zakres, częstość i metody. Wybór auditorów i prowadzenie auditów powinny zapewniać obiektywność i bezstronność procesu auditu. Auditorzy nie powinni auditować własnej pracy.
Odpowiedzialność i wymagania dotyczące planowania i przeprowadzania auditów oraz przedstawiania wyników  i utrzymywania zapisów (patrz 4.2.4) powinny zostać określone w udokumentowanej procedurze.
Kierownictwo odpowiedzialne za obszar podlegający auditowi powinno zapewnić, aby bez nieuzasadnionego opóźnienia podjęto działania dotyczące wyeliminowania stwierdzonych niezgodności i ich przyczyn. W następstwie powinna być prowadzone weryfikacja podjętych działań i przedstawione jej wyniki (patrz 8.5.2).”

Firma, która wprowadziła w swojej działalności wymagania ISO 9001, MUSI przeprowadzać audity wewnętrzne.

Aby przebiegły one sprawnie i spełniły swoje zadanie, należy przestrzegać pewnych reguł.
Jedną z nich jest taka, że przeprowadza je osoba kompetentna.

Oczywiście, firma może audity wewnętrzne przeprowadzać w oparciu o:
– swoich przeszkolonych pracowników
– ludzi wynajmowanych z poza firmy, którzy gwarantują rzetelność auditu

To bez znaczenia, kto przeprowadzi audity wewnętrzne: Ty sam, Twój pracownik czy wynajęty przez Ciebie specjalista spoza Twojej firmy.
Nieważne  kto to jest, byle:
– znał się na tym, co robi
– nie zamiatał problemów pod dywan
– wyniki przedstawił w zrozumiały sposób

To, czy audit wewnętrzny robią pracownicy firmy czy wynajęcie ludzie nie ma znaczenia: w pierwszym i w drugim przypadku jest to możliwe i zgodne z duchem normy.
Wynika z tego jeszcze jedna możliwość dla Ciebie: możesz przeprowadzać audity wewnętrzne nie tylko dla swojej firmy, ale możesz być wynajmowany przez inne firmy do przeprowadzenia auditu u nich !!

Źle przeprowadzony audit może nie tylko nie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego wyniku, ale może mieć negatywny wpływ na relacje panujące w obrębie firmy.
Każdy auditor, który podejmie się roli śledczego i oskarżyciela może wyrządzić nieopisaną szkodę.
Auditowany (czyli ten, którego będziesz auditować) może na przykład przyjąć postawę obronną, stanowiącą barierę komunikacyjną lub, co gorsza, zamaskować ukryte problemy mogące powadzić do załamania się systemu.

Należy więc to jasno stwierdzić, że audit
nie polega na przyłapywaniu kogokolwiek i wytykaniu jego błędów !!!

To nie jest zaplanowane „polowanie na czarownice” służące do znalezienia winnych za „błędy”.
Jest to badanie systemu – nie osób.
Ty masz szukać potwierdzenia, czy wszystko jest OK, a nie szukać winnych jakiś niedociągnięć!

Ty idziesz jako lekarz, a nie prokurator!

Masz badać, czy system ISO jest zdrowy, aby diagnozować problemy, a następnie informować kierownictwo, aby można było go z problemów wyleczyć.

Podobało się? Podziel się ze znajomymi:
  • services sprite
  • services sprite
  • sledzik
  • gadu gadulive

O autorze

Robert Rakowiec

Audytor wiodący systemów zarządzania: jakością, środowiskowego i bhp. Przeprowadził liczne audyty certyfikacyjne oraz w nadzorze z ramienia jednej z wiodących jednostek certyfikacyjnych na rynku polskim. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością. Wdrożył wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485,PN-N-18001 w kilkunastu organizacjach; w tym w firmach produkcyjnych, usługowych oraz urzędach administracji publicznej. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

1 komentarz

Brak pingów

  1. Mariannapisze:

    Trochę za dużo wych wykrzyników. Nie lubię jak artykuł na mnie „krzyczy”.

Odpowiedz na „MariannaAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie będzie publikowany.

Current ye@r *

  • RSS