«

»

System zarządzania jakością

system zarządzania jakością 150x150Tytuł normy ISO 9001  brzmi:

„SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. WYMAGANIA”

Nie brzmi: „zapewnienie jakości” albo „parametry jakościowe” albo „jak uzyskać wysokiej jakości wyroby”….

Cóż to więc jest ten: „system zarządzania jakością„?

Rozłóżmy (korzystając z pomocy normy terminologicznej ISO 9000) na czynniki pierwsze te trójczłonowe pojęcie:

SYSTEM

– to zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą elementów, których suma jest czymś więcej niż suma oddzielnych jego elementów.
W systemie 2+2=5 lub więcej. System ma wspólne zadanie do osiągnięcia, wspólny cel współdziałania, wspólny efekt który ma być wynikiem tego współdziałania,

ZARZĄDZANIE

– czyli skoordynowane działania dotyczące kierowania daną firmą czy też organizacją.
Zarządzanie to z pewnością:
1) planowanie działań (tego, co się chce osiągnąć czy otrzymać)
2) organizowanie tych działań, które zaplanowaliśmy podczas planowania
3) kontrola postępów oraz wyników, które mieliśmy założone do osiągnięcia
4) wprowadzanie korekty do swoich planów i działań na podstawie wykonanej kontroli

Te 4 elementy – to tzw. koło jakości, mające doprowadzić  do  doskonalenia działań. Te elementy powinny cechować każdy system ISO 9001

JAKOŚĆ

– stopień, w jakim naturalne cechy danego wyrobu (lub usługi) spełniają zgłoszone i rozpoznane potrzeby i oczekiwania.
Zgłaszać potrzeby lub oczekiwania wobec konkretnego wyrobu mogą różne strony: klient, producent – ale i państwo (wymagania prawne).

Nie należy mylić norm „zarządzania jakością” z normami odnoszącymi się do parametrów technicznych danego wyrobu/usługi.

Norma ISO 9001 jest przede wszystkim pewnym POMYSŁEM na SPOSÓB ZARZĄDZANIA firmą, a nie normą mającą zapewnić osiągnięcie najbardziej wyśrubowanych parametrów w danej kategorii.

ISO 9001 –  to zbiór zdroworozsądkowych zasad jak kierować firmą w taki sposób, aby powiększać zadowolenie swoich klientów i dostarczać im wyroby spełniające wymagania. Zapobieganie pojawiania się niezgodnościom w firmie, będzie również świadczyło, że ISO 9001 spełnia swoje zadanie.

Podsumowując:
system zarządzania jakością to sposób, w jaki Twoja organizacja kieruje i steruje tymi swoimi działaniami, które mają związek z jakością oferowanego przez Ciebie wyrobu czy usługi.

W tak rozumianym systemie – sama „jakość” to już tylko (albo „aż”) jego skutek…

A co to jest „jakość” to już wiesz z wcześniejszego wpisu.

Na sam koniec – zagadka.

Dlaczego w tytule normy ISO 9001 jest słowo w liczbie mnogiej „systemy„, a nie w liczbie pojedynczej tj. „system„?
Czyżby norma opisywała kilka różnych systemów?

Nieeee, nic z tego …
Sam opisywany model w normie jest jeden, ale według tego modelu mogą być zbudowane indywidualne, samodzielne, niepowielające innych wzorów, niepowtarzalne systemy przez każdą z firm.

Sama norma we wstępie mówi, że nie jest jej celem ujednolicenie dokumentacji powstających zgodnie z nią systemów.
A więc – NIE jeden, uniwersalny i zunifikowany dla wszystkich ten sam system; ale RÓŻNE systemy jak różne są stosujące ją firmy.

 

 

Komentarze:

Podobało się? Podziel się ze znajomymi:
  • services sprite
  • services sprite
  • sledzik
  • gadu gadulive

O autorze

Robert Rakowiec

Audytor wiodący systemów zarządzania: jakością, środowiskowego i bhp. Przeprowadził liczne audyty certyfikacyjne oraz w nadzorze z ramienia jednej z wiodących jednostek certyfikacyjnych na rynku polskim. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów zarządzania jakością. Wdrożył wymagania norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485,PN-N-18001 w kilkunastu organizacjach; w tym w firmach produkcyjnych, usługowych oraz urzędach administracji publicznej. Absolwent Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Current ye@r *

  • RSS