Księga Jakości

księga_jakości

Księga jakości – to obowiązkowy dokument wymagany punktem 4.2.2 normy ISO 9001. To właśnie w tym dokumencie powinien być opisany system zarządzania jakością jako całość.  KSIĘGA JAKOŚCI – to swoisty przewodnik po systemie. Co powinna zawierać KSIĘGA JAKOŚCI? Istnieje wiele różnych możliwości komponowania zawartości KSIĘGI JAKOŚCI. W zamyśle normy ma ona głównie pokazywać zorientowanie organizacji …

Kontynuuj czytanie

Dokumentacja ISO 9001 – układ piramidy

piramida_dokumentacji

Hierarchia dokumentacji w ISO 9001 Hierarchię dokumentów systemu zarządzania ISO 9001 można przedstawić w postaci piramidy, złożonej z 4 poziomów. POZIOM A: – należą do niego: Księga Jakości,  polityka jakości oraz cele jakości – Księga Jakości to swoisty przewodnik po systemie oraz dokumentacji. Do tego poziomu należy również opis wzajemnych powiązań pomiędzy procesami i ewentualnie …

Kontynuuj czytanie

  • RSS